รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ
สำหรับสมาชิก Perfect Family Club

ซื้อครบรับส่วนลดท้ายบิล

  • ซื้อสินค้าครบ  8,000 บาท
  • ลดท้ายบิลเพิ่มทันที   100 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 15,000 บาท
  • ลดท้ายบิลเพิ่มทันที   200 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 30,000 บาท
  • ลดท้ายบิลเพิ่มทันที   500 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 55,000 บาท
  • ลดท้ายบิลเพิ่มทันที 1,000 บาท

หรือ

 

รับสิทธิ์ผ่อน 0%

  • ซื้อครบ 10,000 บาท     รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดือน
  • ซื้อครบ 30,000 บาท    รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

หมดเขต

01.09.2563 - 31.12.2563