INTRODUCTION

Property Perfect เราเป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่สร้างสรรค์โครงการคุณภาพอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 32 ปี ส่งมอบที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ามาแล้ว 46,826 หลัง ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ภายใต้การพัฒนากว่า 50 โครงการ ทุกโครงการให้ความสำคัญกับคุณภาพ รูปแบบ สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย รวมถึงการคัดเลือกทำเลที่มีศักยภาพ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ รวมถึง ขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเป็นบริษัทไทยรายเดียว ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจสกีรีสอร์ทบนเกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่น

พื้นที่รวม

Total Areas

7,496

ไร่

ที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน

Housing Estate

32,064

หลัง

คอนโดมิเนียม

Condominiums

19,246

ยูนิต

คอนโดมิเนียม

Hotels

2,077

ห้อง

Property Perfect และ Grande Asset Hotels & Property ยังได้ผนึกกำลังกัน เป็นกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย และครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ธุรกิจของเรา

บริษัทในเครือ

กิจการร่วมค้า