รับสมัครด่วน ผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้าน และ อาคาร

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีแผนขยายงานก่อสร้างเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับผู้รับเหมาจำนวนมาก เข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการคุณภาพ

คุณสมบัติ

1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2. มีประสบการณ์และทำงานได้มาตรฐาน

3. มีบุคลากรและเครื่องจักรเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

4.สามารถรับผิดชอบผลงานตามระยะเวลาที่ตกลง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารเพื่อแนะนำบริษัท / กิจการ

ได้ที่ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 100/1อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถ.พระรามเก้า แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-2477500 ต่อ 1783 แฟกซ์ 02.645-1976 E-mail: wilailuk@pf.co.th