รางวัลความสำเร็จ

ปี 2557 รางวัลประเภท โครงการประกวดบ้าน
จัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

จาก โครงการ เพอร์เฟค เพลส แจ้งวัฒนะและ โครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รังสิต การจัดให้มีพื้นที่สวนสาธารณะ ทะเลสาบ พร้อมด้วยสโมสรขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบโดยร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจ อาทิ ร้านอาหาร, ศูนย์ออกกำลังกาย Fitness Center ร้านสะดวกซื้อ 7Eleven ร้านกาแฟ True Coffee เพื่อให้บริการภายในอาคารสโมสร ซึ่งเป็นการ สร้างความแตกต่างที่เป็นจุดเด่น เหนือคู่แข่ง และ เป็นการส่งเสริมสังคมที่อบอุ่น แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ใช้ ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจนกลายเป็นจุดแข็ง ของบริษัทตราบถึงวันนี้

ปี 2557 รางวัลประเภท โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

ปี 2555 โครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์

ได้รับรางวัล Thailand Property Awards 2012 สาขาผู้พัฒนา โครงการบ้านยอดเยี่ยม และโครงการ เพอร์เฟค เพลส รังสิต ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ ดีเด่นภาคเอกชน ประเภทบ้านเดี่ยว ประจำปี 2555

ปี 2555 โครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์

ปี 2551 บริษัทได้รับรางวัลจากการประกวด
“โครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”

จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งมอบรางวัล ให้แก่แบบบ้าน และโครงการจัดสรร ที่มีความใส่ใจในเรื่องของการ อนุรักษ์พลังงาน ทั้งการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การวางผัง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทได้รับ รางวัลในประเภทต่างๆ รวม 10 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลประเภท บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 3 รางวัล
  จาก โครงการ เพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์ และ โครงการ เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท 77-สุวรรณภูมิ
 2. รางวัลประเภท บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้สอย 200-300 ตารางเมตร จำนวน 2 รางวัล
  จาก โครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์
 3. รางวัลประเภท บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 120 ตารางเมตร จำนวน 1 รางวัล
  จาก โครงการ เดอะ วิลล่า รัตนาธิเบศร์ รางวัลประเภท บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 120 ตารางเมตร จำนวน 1 รางวัล จาก โครงการ เดอะ เมทโทร พระราม 9
 4. รางวัลประเภท โครงการจัดสรรขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง
  จาก โครงการ มณีรินทร์ พาร์ค 2 รังสิต
 5. รางวัลประเภท โครงการจัดสรรขนาดกลาง จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 100-299 แปลง
  จาก โครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ เอกมัย-รามอินทรา
 6. รางวัลประเภท โครงการจัดสรรขนาดใหญ่ จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 300 แปลงขึ้นไป
  จาก โครงการ เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท 77-สุวรรณภูมิ
ปี 2551 บริษัทได้รับรางวัลจากการประกวด “โครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”