ประวัติบริษัท

Property Perfect และ Grande Asset Hotels & Property
ยังได้ผนึกกำลังกัน เป็นกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย และครอบคลุมในทุกมิติ
โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

พื้นที่รวม

7,496 ไร่

ที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน

32,064 หลัง

คอนโดมิเนียม

19,246 ยูนิต

โรงแรม

2,077 ห้อง

Property Perfect เราเป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่สร้างสรรค์โครงการคุณภาพอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 32 ปี ส่งมอบที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีกว่ามาแล้ว 46,826 หลัง ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ภายใต้การพัฒนากว่า 50 โครงการ ทุกโครงการให้ความสำคัญกับคุณภาพ รูปแบบ สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย รวมถึงการคัดเลือกทำเลที่มีศักยภาพ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ รวมถึง ขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเป็นบริษัทไทยรายเดียว ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจสกีรีสอร์ทบนเกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่น

ธุรกิจของเรา

กลุ่มธุรกิจบริการและ
ธุรกิจสาธาณูปโภค

วัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจด้านบริการและธุรกิจ สาธารณูปโภค อาทิ ธุรกิจบริหารพื้นที่สโมสรใน โครงการต่างๆของบริษัท และบริษัทย่อยบริหาร และจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้ เช่าต่างๆของกลุ่มบริษัทธุรกิจร่วมทุนในบริษัท และ โครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจระบบน้ำประปา

Happy Living

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียมเพื่อขายเป็นหลัก
โดยบริษัทมีนโยบายในการบริหารงาน และว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบที่กำหนด และมีการควบคุมการก่อสร้าง
โดยการจัดส่งวิศวกร และสถาปนิกของบริษัทเข้าไปตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน

เป้าหมายการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท คือ การมอบบ้านที่มีความสุข และการอยู่อาศัยที่สมบรูณ์แบบ ภายใต้แนวความคิด "HAPPY LIVING"
ให้กับลูกค้าโดยยึดหลักการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้ถือหุ้น

การดำเนินนโยบายต่างๆ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม คือ การสร้างความสุขแก่ผู้อยู่อาศัยในทุกรายละเอียด
เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด ทั้งทำเลที่ตั้งโครงการ และรูปแบบโครงการ โดยเน้นที่คุณภาพสินค้า และคุณภาพการอยู่อาศัย

ตั้งแต่การออกแบบที่สวยงามมีความลงตัว และเกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ในทุกแบบบ้าน และทุกรูปแบบโครงการ ตลอดจนการเพิ่มความร่มรื่นภายในโครงการด้วยต้นไม้ ทะเลสาบ และ การจัดสวนภายในโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศธรรมชาติ

การจัดให้มีสโมสรส่วนกลาง และบริการต่างๆ สำหรับบริการผู้อยู่อาศัย อีกทั้งดูแลความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยโดยมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดใน จุดที่สำคัญ และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่ประตูทางเข้า รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมสร้างความบันเทิงช่วงวันหยุด และเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เกิดสังคม และมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านภายในโครงการ

ทั้งนี้บริษัทใส่ใจ และทุ่มเทในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นเสริมสร้างความสุขในการพักอาศัยทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ บริษัทย่อยได้รับการยอมรับด้วยดีตลอดมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ในทุกทำเล

โดยปัจจุบันได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านแฝด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียมตั้งแต่ ระดับราคา 1 ล้านบาทถึง 150 ล้านบาท ในหลาก หลายทำเล เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และสร้างความภูมิใจในการอยู่อาศัย ในโครงการของกลุ่มบริษัท
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ทั้งนี้บริษัทเชื่อในการบริหารจัดการว่าการมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมสร้างสังคมที่ดี และเพิ่มคนดีให้กับสังคมต่อไป

“การมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ย่อมสร้างสังคมที่ดี และเพิ่มคนดีให้กับสังคมต่อไป”