โมดิ วิลล่า

เริ่มต้น 2.99 ล้านบาท

ทั้งหมด 7 โครงการ

CHANGE TO THE SMART LIFE บ้านแนวคิดใหม่พร้อมคลับเฮาส์ ยกระดับการใช้ชีวิตให้สมาร์ทเหนือใคร

โมดิ วิลล่า
รังสิต คลอง 7
  • เริ่มต้น  2.99   ล้านบาท
โมดิ วิลล่า
ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ
  • เริ่มต้น  3.09   ล้านบาท
โมดิ วิลล่า
ปิ่นเกล้า - สาย 5
  • เริ่มต้น  3.59   ล้านบาท
โมดิ วิลล่า
พระราม 5 – กาญจนาภิเษก
  • เริ่มต้น  3.69   ล้านบาท
โมดิ วิลล่า
ราชพฤกษ์ตัดใหม่
  • เริ่มต้น  3.39   ล้านบาท
โมดิ วิลล่า
บางนา
  • เริ่มต้น  3.39   ล้านบาท
โมดิ วิลล่า
ชัยพฤกษ์
  • เริ่มต้น  3.99   ล้านบาท