การร่วมทุนธุรกิจ

JOINT VENTURE

การร่วมทุนกับพันธมิตรต่างประเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการยกระดับมาตรฐานและภาพลักษณ์สินค้าไปสู่ระดับสากล ซึ่งบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทั้งแต่ละองค์กรมาประสานให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

Sumitomo Forestry

SUMITOMO FORESTRY

เพื่อพัฒนาคอนโดระดับไฮเอนด์ใจกลางกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม
HONGKONG LAND

HONGKONG LAND

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการธุรกิจแนวราบ

อ่านเพิ่มเติม
SEKISUI

SEKISUI

พัฒนาโครงการบ้านนวัตกรรมระบบ “โมดูลาร์”

อ่านเพิ่มเติม