- TOWNHOME HIGHLIGHT -

- HOME HIGHLIGHT, TOWNHOME HIGHLIGHT -

มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ต้องวางเงินดาวน์เพิ่ม?

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 นี้เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย  Loan to Value (LTV) หรือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านและคอนโด โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม พร้อมกับเป็นการบริหารความเสี่ยงทั้งกับผู้ให้กู้และผู้กู้

สาระสำคัญของ LTV สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

กำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ

                – ที่อยู่อาศัยหลังแรก (ราคาต่ำกว่า 10 ลบ.) วางเงินดาวน์ 0 – 10%

                – ที่อยู่อาศัยหลังที่สอง: …

READ MORE V

Share Tweet Pin It +1

COMMENTS

ปิดโหมดสีเทา