FINANCIAL Home Expert

8 เรื่องต้องรู้ก่อนกู้ซื้อบ้านและคอนโด

19/03/64

ก่อนจะขอสินเชื่อธนาคารเพื่อกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดเราควรจะมีความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ธนาคารเชื่อว่าเราจะสามารถชำระหนี้ที่กู้มาได้ ถ้าเราได้เตรียมตัวมาก่อนการขอสินเชื่อธนาคารที่หลายคนว่ายากก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป จะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องรู้ก่อนกู้ซื้อบ้านและคอนโดตามมาดูกันเลย

เรื่องที่ 1. สำรวจรายได้ของตัวเอง

มาเริ่มกันที่การสำรวจรายได้ของตัวเอง เราต้องรู้ก่อนว่ารายรับชนิดไหนบ้างที่ธนาคารนับว่าเป็นรายได้ เพื่อให้เรารู้ความสามารถในการกู้เงินของตัวเอง

โดยรายได้ของพนักงานประจำจะสามารถดูได้จากสลิปเงินเดือนได้เลยส่วนโบนัสและคอมมิชชั่นจะคิดเป็น 50-80% จากทั้งหมดที่ได้มา ซึ่ง %ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารด้วย

ส่วนอาชีพอิสระ ก็เอารายได้ย้อนหลังแต่ 12 – 24 เดือนมาเฉลี่ยได้เลย

เรื่องที่ 2. สำรวจภาระหนี้สินของตัวเอง

มาสำรวจกันต่อว่าเรามีภาระหนี้สินอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น บ้านที่ยังผ่อนไม่หมด ,รถที่กำลังผ่อนอยู่ ,ผ่อนบัตรเครดิต ,ผ่อนบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลก็ตาม

ซึ่ง trick ที่แนะนำนั้นก็คือ ควรจะชำระหนี้เต็มจำนวนที่ธนาคารกำหนด ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ควรจะชำระขั้นต่ำแต่ควรจะชำระเต็มจำนวนแทน นอกจากนั้นก็ควรจะชำระหนี้ให้ตรงเวลาและควรจะปิดสินเชื่อหรือบัตรเครดิตบางตัวที่สามารถทำได้ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อ

เรื่องที่ 3. เก็บออมเงินดาวน์

เราควรมีเงินเก็บอย่างน้อย 10% ของราคาบ้านหรือคอนโด เผื่อในกรณีที่ต้องใช้เป็นเงินดาวน์ (ในกรณีบ้านหรือคอนโดหลังแรก) ยิ่งเรามีเงินดาวน์มากเท่าไรโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็จะมากตาม

เรื่องที่ 4. ระยะเวลาการผ่อน

อีกปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องระยะเวลาในการผ่อน ยิ่งมีระยะเวลาการผ่อนมากยอดการผ่อนต่อเดือนก็จะต่ำลง โดยที่เกณฑ์ทั่วไปของธนาคารระยะเวลาการผ่อนจะนับที่อายุของผู้จนถึงอายุ 60 ปี (แล้วแต่ธนาคารกำหนด)

เรื่องที่ 5. รู้ความสามารถในการกู้เงิน

ความสามารถในการกู้เงินของแต่ละคนนั้นจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น รายได้ ,หนี้สิน ,ระยะเวลาในการผ่อนหรืออัตราดอกเบี้ย โดย %ผ่อนต่อรายได้จะไม่เกิน 40-70% ของรายได้ทั้งหมด (แล้วแต่ธนาคารกำหนด) แล้วหักลบด้วยยอดผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่จะได้เป็นความสามารถในการผ่อน

ส่วนการประมาณการวงเงินกู้นั้นจะคำนวนคร่าวๆมาจาก เอาความสามารถในการผ่อนที่คำนวนมาแล้วคูณเข้ากับอัตราส่วนเงินผ่อนชำระล้านละเจ็ดพันบาท (แล้วแต่ธนาคารกำหนด) ก็จะได้ออกเป็นวงเงินกู้โดยประมาณ เมื่อมีระยะเวลาการผ่อน 30 ปี

เรื่องที่ 6. เดินบัญชีธนาคารให้สวย

เมื่อขอสินเชื่อธนาคารจะขอดูบัญชีเงินฝากย้อนหลังประมาณ 6 – 12 ในกรณีพนักงานประจำเพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าผู้กู้จะมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ในอนาคต

ยิ่งถ้าเป็นอาชีพอิสระธนาคารจะขอดูบัญชีเงินฝากย้อนหลังตั้งแต่ 12-24 เดือนและควรจะมีเงินออม ,เงินฝากประจำหรือการออกแบบรายได้ให้มีความสม่ำเสมอก็จะเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น

เรื่องที่ 7. ยื่นภาษีให้ถูกต้อง

หลายๆธนาคารจะใช้หลักฐานทางภาษีเพื่อใช้ในการยืนยันรายได้ว่าเรามีรายได้ตามที่เราแจ้งนั้นเป็นความจริง ซึ่งพนักงานประจำก็จะต้องมีหนังสือ ภ.ง.ด. 91 เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

ส่วนอาชีพอิสระจะต้องมีหนังสือ ภ.ง.ด. 90 , เอกสารผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

เรื่องที่ 8. เตรียมเอกสารให้ครบ

และสุดท้ายหลังจากที่มีเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วเช่น บัญชีเงินฝากหรือเอกสารทางภาษี
ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมไปนั้นก็จะมีตั้งแต่เอกสารทั่วๆไปเช่น สำเนาบัตรประชาชน ,ทะเบียนบ้าน ,ใบสมรส ,ใบเปลียนชื่อ(ถ้ามี)

และก็จะมีเอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน , สมุดบัญชีย้อนหลังและเอกสารภาษี (ภ.ง.ด. 91)

สำหรับอาชีพอิสระก็จะต้องมีเอกสารภาษี (ภ.ง.ด. 90 , 50 ทวิ) เอกสารผู้ประกันตนมาตรา 40
สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง ยิ่งถ้ามีสัญญาจ้างหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น วิศวกร ,สถาปนิกได้ยิ่งดี

สนใจโครงการพร้อมอยู่ คลิก pf.co.th/th/home


LATEST POST