English Garden

Browsing Tag

- GREEN AT HOME -

เติมกลิ่นอายความโรแมนติกให้กับบ้าน ด้วย English Garden

english garden

English Garden หรือสวนสไตล์อังกฤษ ได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งสวนสไตล์ฝรั่งเศสและอิตาลี เน้นความเป็นป่าและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสวนกับอาคารบ้านเรือน ด้วยพรรณไม้เลื่อยตามระเบียง ผนัง ซึ่งปัจจุบันบ้าน ร้านกาแฟ โรงแรม ห้างสรรพสินค้าหลายๆ แห่ง ก็นิยมจัดสวนสไตล์อังกฤษ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น สร้างความสดชื่นให้กับคนที่อาศัยอยู่นั่นเอง

READ MORE V

Share Tweet Pin It +1

COMMENTS

ปิดโหมดสีเทา