พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รับโล่เกียรติคุณ Inclusive Green Growth Award
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รับโล่เกียรติคุณ Inclusive Green Growth Award

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รับโล่เกียรติคุณ Inclusive Green Growth Award

3 พ.ค. 67

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) รับโล่เกียรติคุณ Inclusive Green Growth Award ในงาน Inclusive Green Growth Day Empowered by SCG : เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน จัดขึ้นโดย Cement and Green Solution Business ภายใต้เอสซีจี เพื่อแสดงความสนับสนุนพันธมิตรกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยที่ได้ร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างความสุขที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการผลิต และการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกในกลุ่มซีเมนต์ คอนกรีต และกรีนโซลูชั่น มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และสร้างสังคมสีเขียวแบบยั่งยืน นอกจากนั้นแล้ว ยังลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตทั้งน้ำ หิน ทราย ซีเมนต์ เหล็ก รวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดมลภาวะ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1,313 ตัน  เท่ากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ได้ถึง 131,682 ตัน และ ในปีนี้ 2567 เรายังคง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด รวมถึงการนำเอานวัตกรรมการอยู่อาศัย ทั้ง Solar Roof / EV charger มาใช้กับบ้านรุ่นใหม่ๆ ในโครงการ

##

แชร์
© 2024 Property Perfect Public Company Limited. All Rights Reserved.