พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รับรางวัล TOA Green Mission Certification  พร้อมร่วมขับเคลื่อนพันธกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รับรางวัล TOA Green Mission Certification  พร้อมร่วมขับเคลื่อนพันธกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รับรางวัล TOA Green Mission Certification  พร้อมร่วมขับเคลื่อนพันธกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

8 พ.ค. 67

อีกรางวัลจากความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างความสุขยั่งยืนตามหลักการ ESG ที่เน้นถึงการมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ขอขอบคุณ TOA พันธมิตร Go Green ที่ได้มอบรางวัล TOA Green Mission Certification ซึ่งตอกย้ำถึงความร่วมมือและพร้อมสนับสนุนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อโลกอย่างยั่งยืน

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างจาก TOA ได้แก่ ฝ้ายิปซัมรีไซเคิล ที่มีแนวคิดจากความพยายามในการลดเศษวัสดุก่อสร้างด้วยการรีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด และผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล Green Certified ในกลุ่มสี SuperShield ที่สามารถช่วยลดโลกร้อนและยังปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน โดยในปีที่ผ่านมา พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค สามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด 1,313 ตัน ซึ่งในส่วนนี้เป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวของ TOA ช่วยลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ถึง 269 ตัน


##

แชร์
© 2024 Property Perfect Public Company Limited. All Rights Reserved.