เดอะ เมทโทร
ราชพฤกษ์-ปทุมธานี
  • เริ่มต้น  2.29   ล้านบาท
เดอะ เมทโทร
แจ้งวัฒนะ
  • เริ่มต้น  2.49   ล้านบาท
เดอะ เมทโทร
รัตนาธิเบศร์
  • เริ่มต้น  2.99   ล้านบาท
เดอะ เมทโทร
เพชรเกษม 48
  • เริ่มต้น  4.59   ล้านบาท
เดอะ เมทโทร
งามวงศ์วาน
  • เริ่มต้น  4.59   ล้านบาท