THE METRO ทาวน์โฮม 3 ทำเลในเมือง แปลงใหญ่ 2-3 ชั้น ราคาดีสุด
โอกาสเดียวในชีวิต! ซื้อบ้าน MODI VILLAไม่ต้องจ่ายอะไรเลย นาน 2 ปี* ลดสูงสุดกว่า 1 ล้าน*
THE METRO ทาวน์โฮม 3 ทำเลในเมือง แปลงใหญ่ 2-3 ชั้น ราคาดีสุด
โอกาสเดียวในชีวิต! ซื้อบ้าน MODI VILLAไม่ต้องจ่ายอะไรเลย นาน 2 ปี* ลดสูงสุดกว่า 1 ล้าน*