รวมฤกษ์ดี 2567 ฤกษ์วันมงคล แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่

แชร์บทความ:

Share:

รวมฤกษ์ดี 2567 ฤกษ์วันมงคล แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่


          สำหรับปี 2567 ใครที่กำลังวางแผนเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ และกำลังมองหาฤกษ์หาวันที่ดีเพื่อเริ่มต้นสิ่งเหล่านั้น เพื่อเสริมสิริมงคล เสริมความสบายใจ Property Perfect ได้รวบรวมฤกษ์มงคล ปี 2567 มาให้แล้ว ไม่ว่าจะฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน และฤกษ์เปิดกิจการ เช็กกันเลยว่าแต่ละเดือนมีฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลวันใดบ้าง


เดือนมกราคม

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • วันพุธที่ 17 มกราคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
 • วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
 • วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567


เดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (เกิดวันพฤหัสบดีต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


เดือนมีนาคม

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 (เกิดวันพฤหัสบดีต้องเลี่ยง)
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)
 • วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 (เกิดวันพฤหัสบดีต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567
 • วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
 • วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567
 • วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
 • วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567


เดือนเมษายน

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)
 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 (เกิดวันพฤหัสบดีต้องเลี่ยง)
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 (เกิดวันอังคารต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567


เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
 • วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
 • วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567


เดือนมิถุนายน

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
 • วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
 • วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
 • วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567


เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)
 • วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
 • วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567
 • วันอังคาที่ร 30 กรกฎาคม 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567
 • วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567


เดือนสิงหาคม

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567
 • วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567


เดือนกันยายน

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567
 • วันพุธที่ 25 กันยายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันจัทร์ที่ 2 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567


เดือนตุลาคม

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567 (เกิดวันอาทิตย์ต้องเลี่ยง)
 • วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567 (เกิดวันอังคารต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567
 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567
 • วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567
 • วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567


เดือนฤศจิกายน

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)
 • วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 (เกิดวันพุธต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567
 • วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567
 • วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567
 • วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567


เดือนธันวาคม

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ต้องเลี่ยง)
 • วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)
 • วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ต้องเลี่ยง)

ฤกษ์เปิดกิจการ

 • วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567
 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567
 • วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567

ฤกษ์แต่งงาน

 • วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567
 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567


          แม้ฤกษ์งามยามดีจะเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญ แม้ฤกษ์งามยามดีจะเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญ แต่อย่าทำให้ต้องเสียโอกาสดี ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต อย่างไรก็ตาม Property Perfect ขอให้คุณทำสิ่งที่ปรารถนาไว้ได้สมดั่งที่ตั้งใจ

          และหากใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโด เพื่อโยกย้ายได้ทันฤกษ์ดีในปี 2567 ก็สามารถเลือกชมและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษกับทาง Property Perfect ได้ หรืออยากรู้ว่าบ้านแบบไหนอยู่แล้วรวย และมองหาทริคจัดบ้านรับทรัพย์รับโชคอยู่ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ PF.co.th


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Weddinglist.co.th , Kapook.com , Officemate.co.th

บทความแนะนำสำหรับคุณ

หลักการซื้อบ้านปีมังกร ตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 9 มีอะไรบ้าง? และต้องทำอย่างไร?

Home Expert

หลักการซื้อบ้านปีมังกร ตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 9 มีอะไรบ้าง? และต้องทำอย่างไร?

ตรุษจีน 2567 ต้องเตรียมตัวยังไง? ให้ เฮง! เฮง! เฮง!

Happy at Home

ตรุษจีน 2567 ต้องเตรียมตัวยังไง? ให้ เฮง! เฮง! เฮง!

ฝันว่าซื้อบ้านใหม่ ฝันแบบนี้หมายถึงอะไร?

Happy at Home

ฝันว่าซื้อบ้านใหม่ ฝันแบบนี้หมายถึงอะไร?

5 ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง

Article

5 ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง

เช็คให้ชัวร์! ฤกษ์มงคล ปี 2566 แต่งงาน ทำกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนปัง

Happy at Home

เช็คให้ชัวร์! ฤกษ์มงคล ปี 2566 แต่งงาน ทำกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนปัง

เลือกโทนสีห้องให้ถูกโฉลก ตามโชคชะตาราศี

Home Expert

เลือกโทนสีห้องให้ถูกโฉลก ตามโชคชะตาราศี

4 ไอเทมแต่งห้องเสริมฮวงจุ้ย สไตล์ ‘New Gen’

Home Expert

4 ไอเทมแต่งห้องเสริมฮวงจุ้ย สไตล์ ‘New Gen’

5 items Must Have มีแล้วปังชัวร์!!

Home Expert

5 items Must Have มีแล้วปังชัวร์!!

© 2024 Property Perfect Public Company Limited. All Rights Reserved.