เสนอขายที่ดิน
กับ Property Perfect

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ รับซื้อที่ดินขนาดตั้งแต่ 2-100 ไร่ สำหรับพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียม ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล นนทบุรี สมุทรปราการ, ปทุมธานี, สมุทรสาคร และ นครปฐม

ส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์

1. ข้อมูลส่วนตัว / ประเภทผู้ขาย

2. รายละเอียดที่ดิน | ราคาขาย

ที่อยู่ที่ดิน *

เลือกจังหวัด
เลือกอำเภอ
เลือกตำบล

ขนาดที่ดิน *

3. ระบุรายละเอียดที่ดิน

ราคาเสนอขาย *

ไร่

4. อัปโหลดเอกสาร | อื่น ๆ

กรุณาอัปโหลดเอกสารประกอบการเสนอขายที่ดินดังต่อไปนี้
1. รูปภาพที่ดิน
2. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
3. ขนาดที่ดินรวมทั้งหมด และราคาเสนอขาย
4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
5. ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน (ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)
6. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสนอขายที่ดิน

(สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ไม่เกิน 6 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 8 MB
และรองรับไฟล์ประเภท .gif, .jpg. .jpeg, .png, .pdf และ .tif เท่านั้น)
กรุณาลากและปล่อยไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด หรือคลิกที่นี่เพื่อเลือกไฟล์

ข้อมูลที่ดินเพิ่มเติม (ถ้ามี)

คลิกปุ่ม “เสนอขายที่ดิน” เพื่อส่งข้อมูลที่ดินของท่านให้บริษัทฯ พิจารณา

นำส่งเอกสารประกอบในการนำเสนอขายที่ดิน

เอกสารที่ต้องเตรียม1. รูปภาพที่ดิน
2. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
3. ขนาดที่ดินรวมทั้งหมด และราคาเสนอขาย
4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
5. ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน (ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)
6. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสนอขายที่ดิน

วิธีการนำส่งเอกสารสามารถส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่

ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 100/1 อาคาร วรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ติดต่อเรา

ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 100/1 อาคาร วรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.

หรือ

โทรศัพท์: 02-247-7500#3019อีเมล: [email protected]

© 2024 Property Perfect Public Company Limited. All Rights Reserved.