ติดต่อเสนอขายที่ดิน

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับซื้อที่ดินขนาดตั้งแต่ 2-100 ไร่
สำหรับพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นนทบุรี สมุทรปราการ, ปทุมธานี, สมุทรสาคร และ นครปฐม

ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์

* กรุณานำส่งรายละเอียดที่ดินให้ครบถ้วน

ราคาเสนอขาย

บาท
/

ขนาดที่ดิน

ไร่
งาน
ตร.ว.

ที่ตั้งที่ดิน

อัพโหลดเอกสาร

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 8 MB. (ประเภทไฟล์ gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)

เอกสารประกอบในการเสนอขายที่ดิน ดังนี้

 1. รูปภาพที่ดิน
 2. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
 3. ขนาดที่ดินรวมทั้งหมด และราคาเสนอขาย
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
 5. ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน (ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)
 6. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสนอขายที่ดิน
** เพื่อให้สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาที่ดินได้อย่างรวดเร็ว กรุณานำส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน **

คลิ๊กปุ่ม “เสนอขายที่ดิน” เพื่อส่งข้อมูลที่ดินของท่านให้บริษัทฯพิจารณา

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ ติดต่อด้วยตนเอง

ท่านสามารถส่งข้อมูลที่ดินมาทางไปรษณีย์ หรือ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน

สถานที่นำส่งเอกสาร

ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100/1 อาคาร วรสมบัติ ชั้น 10R ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.
โทรศัพท์ : 02-247-7500 #3019
แฟ็กซ์ : 02-246-0733
อีเมล : land@pf.co.th

เอกสารประกอบในการเสนอขายที่ดิน

ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100/1 อาคาร วรสมบัติ ชั้น 10R ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เอกสารประกอบในการเสนอขายที่ดิน ดังนี้

 1. รูปภาพที่ดิน
 2. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
 3. ขนาดที่ดินรวมทั้งหมด และราคาเสนอขาย
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
 5. ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน (ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)
 6. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสนอขายที่ดิน
** เพื่อให้สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาที่ดินได้อย่างรวดเร็ว กรุณานำส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน **